Vidahizo vya Fani ya Ufundi Viatu

By , in Kamusi on . Tagged width:

Vidahizo vya Fani ya Ufundi Viatu

Bb

bikariolezi ji wing dividers: bikari itumiwayo na mafundi, k.m., seremala, fundi viatu, n.k., kutengeneza violezo.


bikariolezi

Kk

kichopeko ji shoe horn: kifaa maalum kinachosaidia kuingiza mguu kwenye kiatu wakati wa kukivaa.


kichopeko

kidira ji cutting nipper: Kifaa cha kukata na kung’oa misumari.


kidira

kisuwembe ji rampat edger: kifaa mfano wa wembe ambacho hutumiwa kwa ajili ya kukatia ngozi.


kisuwembe

Mm

maleti mpira ji rubber mallet: nyundo kubwa ambayo kichwa chake ni mpira.


maleti mpira

mwega feleji ji iron rest: pande la chuma ambalo juu yake huwekwa kiatu wakati wa kugongwa misumari.


mwega feleji

Nn

ngoeko ji hook: kifaa cha kukamatia au kutolea ubaowayo kwenye kiatu.


ngoeko

Pp

panchi gezamguu ji wooden hole punch: ubao uliochongwa kulingana na nambari tofauti za miguu ya watu.


panchi gezamguu

panchi mzunguko ji revolving punch: chuma chenye meno ya kutobolea matundu kwenye ngozi.


panchi mzunguko

Rr

riveti ji eyelet: metali zenye vitobo zinazowekwa kwenye vitundu katika viatu, nguo, n.k.


riveti

error: Jisajili kupata uhuru zaidi !!