TOFAUTI YA FASIHI NA TANZU NYINGINE ZA SANAA

By , in Fasihi Simulizi on . Tagged width:

Fasihi na tanzu nyingine za sanaa kama uchongaji, ususi, utarizi, muziki, ufumaji, uchoraji, ufinyanzi na maonyesho vinatofautiana kwa kiasi kikubwa kama ilivyoorodheshwa katika hoja hizi:

  • Kazi za fasihi hutumia lugha.
  • Kazi za fasihi hutumia wahusika.
  • Kazi za fasihi hutumia mandhari.
  • Kazi za fasihi huwa na utendaji ambao hujitokeza zaidi katika fasihi simulizi, ambapo, fanani na hadhira yake hutenda.
  • Kazi za fasihi zina fani na maudhui.
  • Huwa na uwanja maalumu wa kutendea
  • Hukutanisha fanani na hadhira ana kwa ana
  • Huweza kubadilika kulingana na wakati na mazingira mfano fasihi simulizi
error: Jisajili kupata uhuru zaidi !!