SIFA NA MAADILI YA MFASIRI BORA

By , in TAFSIRI/UKALIMANI on . Tagged width:
 • Awe mahiri wa lugha mbili zinazohusika; kuwa mahiri katika lugha maana yake nini? Ni kujua vizuri nyanja mbalimbali za Isimu ya lugha husika kama vile; Fonolojia-Matamshi, Mofolojia-Maumbo, Sintaksia-Muundo na Semantiki-Maana.
 • Ajue vizuri utamaduni wa watu mbalimbali.
 • Ajue angalau lugha mbili
 • Awe na maarifa ya TEHAMA (ICT)
 • Awafahamu watu, jamii na utamaduni wao – mitazamo kuhusu watu, mitazamo – kuhusu wanyama.
 • Apende kujisomea na kujiendeleza kulingana na mabadiliko ya jamii. Mfano; kusoma vitabu, majarida, magazeti mbalimbali kusikiliza redio na kuangalia TV nk.
 • Awe mwandishi bora.

    MAADILI YA MFASIRI BORA (ETHICS)

 • Awe mwaminifu kwa matini na kwa mwenye matini; yaani asipotoshe habari au kusema uongo.
 • Awe mchapakazi (Kujituma/Bidii katika kazi)
 • Awe nadhifu – Unadhifu-mwonekano wa moyo, asiwe tapeli/laghai
 • Aelewe/kuelewa taratibu za kazi na kuzifuata. Mfano; bei ya kutafsiri kwa ukurasa au kwa maneno.
 • Ushirikiano/kushirikiana na watu mbalimbali wa fani mbalimbali, makundi mbalimbali ikiwa pamoja na wafasiri wenzake.

error: Jisajili kupata uhuru zaidi !!