Modifiers ‐INGI and ‐INGINE

By , in KISWAHILI KWA WAGENI on . Tagged width:

Sentensi:
1. Vitabu vingi vimenunuliwa. [Many books have been bought.]
2. Miti mingi itapandwa kesho. [Many trees will be planted tomorrow.]
3. Pahali pengi pameharibika. [A lot of places have been damaged.]
4. Nina rafiki wengi. [I have many friends.]
5. Nilinunua kalamu nyingi. [I bought many pens.]
6. Nina vitabu vingi vya Kiswahili. [I have many Kiswahili books.]
7. Nimepoteza madaftari mengi. [I have lost many notebooks.]
8. Wanafunzi wengi katika darasa la Kiswahili ni wazuri. [Many students in Kiswahili class are good.]
9. Wanafunzi wengi wa KU ni walevi. [Many KU students are drunkards.]
10. Nyumba nyingi katika Lawrence ni za zamani. [Many houses in Lawrence are old.]

Sentensi:
1. Fatuma ameleta kiatu kingine. [Fatuma has brought another shoe.]
Fatuma ameleta viatu vingine. [Fatuma has brought other shoes.]
2. Gari jingine limeharibika. [Another car has been destroyed.]
Magari mengine yameharibika. [Other cars have been destroyed.]
3. John amenunua nyumba nyingine. [John has bought another house.]

John amenunua nyumba zingine. [John has bought other houses.]
4.Nitatafuta rafiki mwengine. [I am searching for another friend.]
5. Tumenunua gari jingine. [We bought another car / vehicle.]
6.Tumenunua nyumba nyingine. [We bought another house.]
7. Nimepoteza simu nyingine. [I have lost another phone.]

8. Tutaenda pahali pengine baada ya darasa la Kiswahili. [We will go to another place after Kiswahili class.]
9. Tutaenda mkahawa mwingine baada ya karamu. [We will go to another restaurant after the party.]
10. Tutaona filamuni nyingine leo usiku. [We will see another film tonight.]
11. Mama yangu amenunua nguo nyingine. [My mother has bought another cloth.]
12. Nitakula vyakula vingine kesho. [I will eat other foods tomorrow.]
13. Nitasafisha nguo zingine kesho. [I will clean other clothes tomorrow.]
14. Ninataka kula chakula kingine. [I would like to eat another food.]
15. Ninataka kula tunda jingine. [I would like to eat another fruit.]

error: Jisajili kupata uhuru zaidi !!