LUGHA YA KINGWANA

By , in Kavazi on . Tagged width:

 

Kingwana ni lahaja
ya Kiswahili inayozungumzwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
hasa upande wa mashariki.Chanzo chaKingwana ni Kiswahili cha wafanyabiashara na askari kutoka pwani ya Bahari
Hindi (leo nchini Tanzania) walioingia katika Katanga kwa biashara
ya watumwa na pembe za ndovu wakati ya karne ya 19 kabla
ya ukoloni.
Lugha ikaendelea ilipokuwa chombo cha mawasiliano katika
mchanganyiko wa watu wa makabila mbalimbali walioelekea
kutafuta kazi katika migodi ya Katanga na Kongo ya
Mashariki.

Mfano wa Kingwana

HABARI NJEMA KAMA YOHANA ALIANDIKA
Ku mwanzo Neno alikuwa, na Neno alikuwa pamuya na Mungu, na Neno alikuwa
Mungu. 2 Ye njo alikuwa ku mwanzo pamoya na Mungu. 8 Vitu yote zilifanywa na
ye; na haiko na ye, kitu haikufanywa ile ilifanywa. 4 Ndani yake ilikuwa uzima;
na uzima ilikuwa nuru ya watu. 5 Na nuru inangala ku iza; na iza haikusinda ye.
6 Mutu moya alitokea, alitumwa kutoka ku Mungu, jina yake Yohana. 7 Ye njo
alikuya sahidi, asuhudie nuru, watu yote waamini kwa sababu yake. 8 Hakukuwa
nuru ile, lakini alikuya asuhudie nuru. 9 Nuru ile ilikuwa nuru ya kweli, ile
inapatisa nuru kila mutu ile anakuya ku ulimwengu. 10 Alikuwa ku ulimwengu, na
ulimwengu ilifanywa na ye, na ulimwengu haikuyua ye.
(Mwanzo wa Injili ya Yohane katika Agano Jipya)

 

error: Jisajili kupata uhuru zaidi !!