LEARN SWAHILI: MSAMIATI WA DARASANI/CLASSROOM VOCABULARY

By , in KISWAHILI KWA WAGENI on .

A). Vocabulary
mlango / milango …………..[door/ doors]
dirisha / madirisha………… [window / windows]
taa / taa …………………………[light / lights]
ubao / mbao…………………. [board / boards]
kompyuta / kompyuta …….[computer / computers]
kiti / viti ………………………..[chair / chairs]
meza / meza ………………….[table / tables]
kalamu / kalamu………….. [pen / pens]
penseli / penseli…………… [pencil / pencils]
mkoba / mikoba…………… [bag for books / bags for books]
mfuko / mifuko……………. [bag of books / bags of books]
kitabu / vitabu ……………..[book / books]
daftari / madaftari ……….[notebook / notebooks]
kabati / makabati……….. [cupboard / cupboards]
rula / rula…………………. [ruler / rulers]
ufutio / futio ………………[eraser / erasers]
wino / wino ……………….[ink / inks]
ukuta / kuta……………… [wall / walls]
sakafu / sakafu …………..[floor / floors]
dari / dari…………………. [ceiling / ceilings]
paa / paa …………………..[roof / roofs]
simu / simu……………… [telephone / telephones]
karatasi / karatasi ……..[paper / papers]
jaa / jaa ……………………[litter bin / litter bins]
chaki / chaki ……………[chalk / chalks]
zulia / mazulia………… [carpet / carpets]
swichi ……………………..[switch].
swichi ya feni ………….[fan switch]
swichi ya taa………….. [light switch]
mwanafunzi / wanafunzi ……[student / students]

mwalimu / walimu…………[teacher / teachers]
kalenda/kalenda…………….[calendar / calendars]
saa / saa……………………….[clock / clocks]
saa ya ukuta………………….[wall clock]
ramani / ramani……………[map / maps]
kiyoyozi / viyoyozi……….[air conditioner / air conditioners]
picha / picha……………..[picture / pictures]
mchoro / michoro…….[drawing / drawings]
pazia / mapazia……….[curtain / curtains]
runinga/televisheni…[television / televisions]
video/video……………

kengele / kengele…….[bell / bells]
chati / jedwali……..[chart / charts]
rejesta / rejesta…….[register / registers]
bendera / bendera…….[flag / flags]
bendera ya taifa……….[national flag]
mlinzi / bawabu / walinzi….[security / security]
saa / saa……………..[clock / clocks]
saa ya ukuta………..[wall clock]
chati / jedwali……..[chart / charts]
ramani / ramani……[map / maps]
kalenda / kalenda….[calendar]
majilisi / masjala / ofisi……[office / staff room]
picha / picha………..[picture/ pictures]
deski / dawati………[desk]
gazeti / magazeti….[newspaper / newspapers]
jarida / majarida……[journal / periodical]
habari / habari………[news]
barua / barua………..[letter / letters]
makala / makala…..[article / articles]
insha / insha……….[essay / essays]
kumbukumbu / kumbukumbu…..[record / records]
kabrasha / ripoti maalum……..[pamphlet / meeting documents]

Question Formation
Mifano:
1. Darasa hili lina vitu gani?

[What things does this classroom have?]
Darasa hili lina meza, mkoba, chaki, ubao…
[This classroom has a table, backpack, chalk, board…]
2. Hii ni nini?
[What is this?]
Hii ni meza. [This is a table.]
3. Huu ni nini?
[What is this? (referring to wall)]
Huu ni ukuta. [This is a wall.]
4. (Wewe) Hupendi mapambo gani?
[Which decorations don’t you like?]
(Mimi) Sipendi ________. [I don’t like __________.]

Recommended articles