LEARN SWAHILI/JIFUNZE KISWAHILI : LESSON 1: CLASSROOM INSTRUCTIONS

By , in KISWAHILI KWA WAGENI on .

Lesson 1: Classroom Instructions
rudia……. repeat
mwalimu….. teacher
profesa …….professor
mwanafunzi …….student
jibu ………..answer; respond
uliza ………ask
unaelewa? ………….do you understand?
mnaelewa? ……………do you all understand?
ndiyo …………………yes
la; hapana ………..no
swali ………………question
mna swali? …………….does anyone have a question?
mwalimu, nina swali………….. teacher, I have a question
sielewi ………………..I do not understand
sikiliza ……………………listen (s. command)
sikilizeni………………. listen (pl. command)
simama ………………..stand
tafadhali, simama…………… please, stand
keti; kaa ………………….sit
tafadhali, keti/kaa ……………..please, sit down
kusanya …………………..collect
karatasi…………………. paper
tafadhali, kusanya karatasi…………. please, collect the papers
leta …………………….bring
tafadhali, leta karatasi …………………please, bring the papers
enda ……………….go
tafadhali, enda …………………please, go
tazama……………………. look
funga kitabu………………….. close the book
fungua kitabu…………………. open the book
tafadhali ……………………..please
tafadhali rudia…………….. please repeat
tafadhali, fungua kitabu …………….please, open the book
tafadhali, nyamaza ……………….please, be quiet (sing.)
tafadhali, nyamazeni ………………..please, be quiet (pl.)
tafadhali, ongea/zungumza/sema katika ……..Kiingereza please, speak in English
tafadhali, jibu katika/kwa Kiswahili………… please, respond in Kiwahili
tafadhali, ongea/zungumza/sema katika Kiswahili ……….please, speak in Kiwahili
polepole……………….. slowly
tafadhali, ongea/zungumza/sema polepole…………….. please, speak slowly
taja ……………mention.
tamka …………pronounce
soma …………..read; study
andika ………..write
Classroom Instructions ………………[maagizo ya darasani]

andika kwa Kiswahili…………………… write in Kiwahili
tafadhali soma……………… please read
kumbuka……………………… remember (sing.)
mnakumbuka ………………..remember (pl.)
jaribu………………………… try
tena ……………………again
jaribu tena……………. try again
tafadhali jaribu ………..please try
karibu ………………..elcome
tafadhali fungua mlango …………please open the door
tafadhali funga mlango…………. please close the door
tafadhali kaa/keti………………. please sit (sing.)
“Crying” ni nini kwa Kiswahili? ……….What is “crying” in Kiwahili?
tafsiri…………………. translate
chemsha bongo ……………….brain teaser
sijui………………. I do not know
kwaheri…………… bye
kwaheri, tutaonana kesho…………… goodbye, hope to see you tomorrow
kwaheri, tutaonana baadaye…………… goodbye, hope to see you later
asante…………. thank you
asante sana……………… thank you very much
njoo ………………….come
tafadhali, njoo…………… please, come
samahani ………………pardon; excuse me
samahani, mwalimu, nina swali…………… excuse me, teacher, I have a question
haraka ……………fast
tafadhali, ongea/zumgumza/sema haraka haraka ……………please, speak quicker
vizuri …………………good
vizuri sana ……………very good
Wewe ni mzuri. …………..You are good.
Wewe ni mbaya. ……………You are bad.
kazi nzuri ………………….good work
kazi ya nyumbani ……….homework
Leo tutasoma ………………..Today we will learn _____.
Jana tulisoma nini? …………..What did we learn/study yesterday?
Leo tumesoma nini? …………What have we learned/studied today?

Facebook Comments
Recommended articles