LEARN KISWAHILI / JIFUNZE KISWAHILI

By , in KISWAHILI KWA WAGENI on .

 LEARN SWAHILI /JIFUNZA KISWAHILI

LESSON 1/ SOMO LA KWANZA

    Greetings/Maamkizi

May I come in? Hodi
Welcome/Come in Karibu
Hello Jambo
Goodbye Kwaheri
How are you? Habari yako?
Very well Mzuri sana
…and you? Na wewe je?
Okay Sawa
What’s up? (informal) Mambo?
What’s up with you? Cool Vipi, Poa

 

LESSON 2 / SOMO LA PILI

Introductions/Kujitambulisha

My name is… Jina langu ni…
What is your name? Jina lako ni nani?
What do you call yourself? Unaitwa nani?
I call myself… Ninaitwa…
Pleased to meet you. Nimefurahi kukutana
I am from America. Ninatoka nchi ya Amerika.
Where are you from? Unatoka wapi?
I am a student. Mimi ni mwanafunzi.
I am doing work for … Ninafanya kazi kwa…

 

LESSON 3 / SOMO LA TATU

Etiquette/Adabu

Thank you Asante
You are welcome Karibu
Please Tafadhali
My sympathy (Sorry) Pole/Samahani
Excuse me Nisamehe/Samahani

 

LESSON 4 / SOMO LA NNE

Relationships/Titles

Me Mimi
You Wewe
Us Sisi
Him/Her Yeye
Them Wao
Friend/Pal Rafiki
Family Familia
Daughter Binti
Son Mwana
Relative Ndugu
Brother Kaka
Sister Dada
Father Baba
Mother Mama
Doctor Daktari
Nurse Nesi
Teacher Mwalimu
Sir Bwana
Man, Men Mwanaume, Wanaume
Woman, Women Mwanamke, Wanawake
A young person Kijana
Girl, young woman Msichana
Old man (term of respect) Bibi
Uncle Mjomba
Aunt Shangazi

 

LESSON 5 / SOMO LA TANO

Drinks/Vinywaji

Thirsty Kiu
I am thirsty Nina kiu
I would like… Ningependa…….
I want… Ninataka…….
Drinks/Beverages Vinywaji
Coffee Kahawa
Tea Chai
Water Maji
Milk Maziwa
Beer Bia

 

LESSON 6 / SOMO LA SITA

Food/Chakula

I am hungry Ninasikia njaa
Food Chakula
Bread Mkate
Meat Nyama
Fish Samaki
Vegetables Mboga
Fruit Matunda
Chicken Kuku
Corn/Maize Mahindi

 

LESSON 7 / SOMO LA SABA

Locations/Maeneo

Market Soko
Mosque Msikiti
Church Kanisa
Shop Duka
School Shule
Hospital Hospitali
Home Nyumbani
Toilet Choo
Bathroom Bafu
Kitchen Jiko
Garden Bustani

LESSON 8 / SOMO LA NANE

Cost/Gharama

How much? Bei gani?
How many? Ngapi?
Money Pesa
Price Bei
Expensive Ghali
Cheap Rahisi

 

LESSON 9 / SOMO LA TISA

Time of Day/ Nyakati

Morning Asubuhi
Afternoon Mchana
Evening Jioni
Night Usiku

 

LESSON 10 / SOMO LA KUMI

Numbers/Namba

0 Sifuri 11 Kumi na Moja 30 Thelathini 500 Mia tano
1 Moja 12 Kumi na Mbili 40 Arobaini 600 Mia sita
2 Mbili 13 Kumi na Tatu 50 Hamsini 700 Mia saba
3 Tatu 14 Kumi na Nne 60 Sitini 800 Mia nane
4 Nne 15 Kumi na Tano 70 Sabini 900 Mia tisa
5 Tano 16 Kumi na Sita 80 Themanini 1000 Elfu moja
6 Sita 17 Kumi na Saba 90 Tisini
7 Saba 18 Kumi na Nane 100 Mia moja
8 Nane 19 Kumi na Tisa 200 Mia mbili
9 Tisa 20 Ishirini 300 Mia tatu
10 Kumi 21 Ishirini na Moja 400 Mia nne

 

LESSON 11 / SOMO LA KUMI NA MOJA

Useful Words/Phrases

Yes Ndiyo
No Hapana
Maybe Labda
Now Sasa
Later Baadaye
Long life Maisha marefu
No worries/problems Hakuna matata
I am satisfied (by this meal) Nimeshiba.
I want to go… Nataka kwenda…
I want to buy… Nataka kununua…
I am tired. Nimechoka.
I am lost. Nimepotea
I don’t know. Sijui.
I don’t understand. Sielewi
How do you say…in Swahili? Unasemaje… kwa Kiswahili?
Can you repeat that please? Sema tena tafadhali.
Repeat that slowly Sema tena pole pole
Who? Nani?
What? Nini?
Why? Kwa nini?
Where? Wapi?
When? Lini?

 

LESSON 12 / SOMO LA KUMI NA MBILI

Miscelaneous/Mengineyo

Peace Amani
Love Upendo
Work Kazi
Enough Inatosha/basi
Beautiful Mrembo
Slowly Polepole
Strength Nguvu
Bad Mbaya
Long life Maisha marefu
Cool Poa
Beautiful Nzuri/Mzuri
Sick Gonjwa
Good Nzuri
Piece of cloth worn by a woman Kanga

 

Facebook Comments
Recommended articles