HIZI NI BAADHI YA METHALI ZA KICHAGA

By , in Fasihi Simulizi on . Tagged width:

(1) -Umbe ya maruwa yekyepfiiya uwangonyi.
(2) -Umbe ilyekyeana yekyepfiiya uwangonyi.
(3) -Mana Mkyemi nekyetsinda alyanya.
(4) -Kite kya Mangyi nyi Mangyi ko shite shingyi.
(5) -Fuo la kite likeri kur’ende.
(6) -Uruka-wo Mangi Maseiano.
(7) -Mrega wo kanyi ulyapfunga umbe,Opfunga
ma Mburu.
(8) -Umbe ya Mokishina yekyeshina limu pfo.
(9) -Samanya yekyesonguo-pfo
(10) -Rumbu ngyikora na kyela,Ulyangikore na
Mar’er’o
(11) -Kuor’e Susa yekyefunja mbaga-pfo.
(12) -R’ema Seri ya Mfongo.
(13) – Kipopori kyapira Mbungu.
(14) -Mbogo ngyikuu iichi ruko.
(15) -Ikyia la Mboro nyi ilyaa.
(16) -Mnoru mnoru,mr’oko nela mbombo
(17) -Ko muwowu kulyande fiiro-pfo.
(18) -Kuliiye cha ur’ema!
(19) -Mana Marwi nekyela kindo alyaichi.
(20) -Mana Kanyia kuwoko,Kokewesanjo
Kukola se kela.
(21) -Kapa kite kipoome.
(22) -Moondu okyesoka kai.
(23) -Mfi o mlyemo ulyekumbo ko mberi.
(24) -Handu Mono Mangyi ar’inio,ongor’a Nekyekyiia-ho
(25) -Mburu yaumar’a kite.
(26) -Masalye Malyaanyi.
(27) -Kyisongoru nyi Kyisongoru ma kyikatitia.
(28) -Wolyi nyi Ngambura.
(30) – Koicho Sauru,Shinga numba.
(31) -Riso la Ngache lekyeima wamae
ikamo-pfo
(32) -Mokuruo kacha nekyelasa mbawa.
(33) -Ondo Lekyelyemio mshawa-pfo.
(34) -Warumu nyi wandu
(35) -Morika Mr’eme nekyegambo nyi Mtsu.
(36) -Njofu yekyekapo pfumu lyimu-pfo.
(37) -Kur’ende ngyiuta iha.
(38) -Wari okyealikyia ngur’u
(39) -Komana nyi Ushokyenyi.
(40) -Undekooya mtoche Riso.